שרין אברהים

18.06.1963
נערת ישראל לשנת 1963
שרין אברהים
צילום : "קרן - קדרון"