אסתר כפיר

25.06.1963
מלכת היופי של ישראל לשנת 1963
אסתר כפיר
צילום : "קרן - קדרון"