אסתר כפיר

16.07.1963
מלכת היופי של ישראל לשנת 1963
אסתר כפיר
צילום : "לא ידוע"