שרין אברהים

23.07.1963
נערת ישראל לשנת 1963
שרין אברהים
צילום : "לא ידוע"