נורית מקובר

30.07.1963
דוגמנית
נורית מקובר
צילום : "לא ידוע"