ברברה ולנטין

06.08.1963
דוגמנית
ברברה ולנטין
צילום : "ברונו ברנדר"