אמי גבאי

20.08.1963
דוגמנית
אמי גבאי
צילום : "מ. וורוצלבסקי"