דינה נתן

27.08.1963
דוגמנית
דינה נתן
צילום : "ברונו ברנדר"