עדנה דרורי

03.09.1963
סגנית מלכת החן
עדנה דרורי
צילום : "נחום גוטמן"