ברכה הרשנברג

10.09.1963
דוגמנית ודיילת לשעבר
ברכה הרשנברג
צילום : "קרן - קדרון"