לאה בן נפתלי

17.09.1963
דוגמנית
לאה בן נפתלי
צילום : "קרן - קדרון"