רוזה אילישביץ

24.09.1963
דוגמנית
רוזה אילישביץ
צילום : "מ. וורוצלבסקי"