יהודית חיון

08.10.1963
דוגמנית
יהודית חיון
צילום : "קרן - קדרון"