שרה ומרים תלמי

05.11.1963
התאומות שהוכתרו יחד לתואר מלכת החן לשנת 1963, ממריאות לתחרות מיס יוניברס
שרה ומרים תלמי
צילום : "לא ידוע"