נלי אבולש

12.11.1963
דוגמנית
נלי אבולש
צילום : "קרן - קדרון"