דוגמנית

19.11.1963
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"