יהודית פרידמן

26.11.1963
דוגמנית
יהודית פרידמן
צילום : "קרן - קדרון"