רבקה סיסו

03.12.1963
דוגמנית
רבקה סיסו
צילום : "קרן - קדרון"