ג'ונט תמים

10.12.1963
דוגמנית
ג'ונט תמים
צילום : "קרן - קדרון"