קלריס שרקדי

17.12.1963
דוגמנית
קלריס שרקדי
צילום : "קרן - קדרון"