יעל יעקבי

31.12.1963
דוגמנית
יעל יעקבי
צילום : "קרן - קדרון"