עפרה הלוי

14.01.1964
דוגמנית
עפרה הלוי
צילום : "חנה לנדס"