דוגמנית

28.01.1964
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"