רבקה (לילי) לבן

04.02.1964
דוגמנית
רבקה (לילי) לבן
צילום : "קרן - קדרון"