צביה גן מור

18.02.1964
דוגמנית
צביה גן מור
צילום : "קרן - קדרון"