רחל אודרברג

03.03.1964
דוגמנית
רחל אודרברג
צילום : "קרן - קדרון"