יעל ביצר

10.03.1964
דוגמנית
יעל ביצר
צילום : "קרן - קדרון"