דוגמנית

17.03.1964
דוגמניות
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"