רודיקה קרמניצר

24.03.1964
דוגמנית
רודיקה קרמניצר
צילום : "מ. וורוצלבסקי"