ג'ני לב

31.03.1964
דוגמנית
ג'ני לב
צילום : "ישראל הרמתי"