עדינה יבלונסקי

07.04.1964
דוגמנית
עדינה יבלונסקי
צילום : "מ. וורוצלבסקי"