יפה ירקוני

14.04.1964
זמרת, כלת פרס ישראל
יפה ירקוני
צילום : "ישראל הרמתי"