נחמה סטולר

21.04.1964
דוגמנית
נחמה סטולר
צילום : "רן הוד"