יוספה שוקן

01.12.1948
דמות השבוע: יוספה שוקן, זמרת אופרה מצליחה. בצילום בראש העמוד: "נערת תימנית קונה לה מקצוע בחרטות"
יוספה שוקן
צילום : "לא ידוע"