אחת המועמדות לתחרות מלכת היופי

28.04.1964
מועמדת לתחרות מלכת היופי
אחת המועמדות לתחרות מלכת היופי
צילום : "לא ידוע"