עדנה אלברט

05.05.1964
דוגמנית
עדנה אלברט
צילום : "קרן - קדרון"