רונית רינת ומרדכי איש שלום

02.06.1964
ראש עיריית ירושלים מכתיר את מלכת היופי לשנת 1964
רונית רינת ומרדכי איש שלום
צילום : "חיים פין"