רונית רינת

16.06.1964
מלכת היופי של ישראל לשנת 1964
רונית רינת
צילום : "קרן - קדרון"