יהודית פרי

23.06.1964
מלכת החן לשנת 1964
יהודית פרי
צילום : "קרן - קדרון"