נורית גפן והנכד דילן גפן

12.05.2024
נורית גפן והנכד דילן גפן
צילום : "שי יחזקאל"