רוז הלפרין

27.03.1947
דמות השבוע: רוז הלפרין, ממנהיגות ארגון הדסה וחברה בהנהלת הסוכנות היהודית. הזוכה בתחרות הצילומים: דליה בידה. מאמרים נוספים הוקדשו לקניית צעצועים ולכך שעל עיריית תל אביב להפנות תקציב לטיפול ב"ילדים מוזנחים"
רוז הלפרין
צילום : "לא ידוע"