לאה בן נפתלי

28.07.1964
דוגמנית
לאה בן נפתלי
צילום : "קרן - קדרון"