דפנה נוי

11.08.1964
מלכת ירושלים לשנת 1964
דפנה נוי
צילום : "קרן - קדרון"