מדלין ארנטופט

18.08.1964
דוגמנית
מדלין ארנטופט
צילום : "קרן - קדרון"