אופירה מרגלית

09.09.1964
נערת ישראל לשנת 1964
אופירה מרגלית
צילום : "קרן - קדרון"