רחל כגן, חנה רובינא

15.12.1948
דמות השבוע: רחל כגן, צירה במועצת המדינה, יושבת ראש ויצו, מחלוצות הארץ בעבודה סוציאלית ומייסדת טיפת חלב. נאבקת למען ייצוג מתאים לנשים. בצילום בראש העמוד: "'אם אשכחך ירושלים' כתוב בראש המגילה שנמסרה לידי גברת רובינה (רובינא), בטקס חנוכת 'כביש הגבורה'. במקום זה תוקם מצבת זיכרון לחללים שנפלו תוך פריצת הדרך לירושלים".
רחל כגן, חנה רובינא
צילום : "לא ידוע"