אריאלה הירשמן

15.09.1964
דוגמנית
אריאלה הירשמן
צילום : "קרן - קדרון"