דוגמנית

22.09.1964
דוגמנית
דוגמנית
צילום : "לא ידוע"