עדנה הלפרין

29.09.1964
דוגמנית
עדנה הלפרין
צילום : "קרן - קדרון"