יפה שטרן

06.10.1964
דוגמנית
יפה שטרן
צילום : "קרן - קדרון"